Regulamin

1.

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę „Dobratarcza Adam Skrzyński, Ryszard Skaza S.C.” z siedzibą w Gdyni przy ul. Skarbka 8, 81-094 Gdynia. Numer NIP: 9581667956, REGON: 360743676 zarejestrowanej w Urzędzie Miasta Gdyni. 

2.

DOBRATARCZA S.C. prowadzi sprzedaż bezpośrednio lub za pośrednictwem sieci Internet poprzez adres URL: www.dobratarcza.pl w formie umowy zawieranej na odległość nowych, nieużywanych towarów takich jak materiały ścierne, narzędzia, materiały budowlane i robocze pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej DOBRATARCZA S.C.

3.

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem telefonu pod numerem (+48) 730 501 501, poprzez adres URL: www.dobratarcza.pl lub za pomocą email info@dobratarcza.pl . W celu złożenia zamówienia przez witrynę internetową należy dodać wybrany produkt do „koszyka” a następnie po przejściu do zawartości koszyka poprzez naciśnięcie zamawiam. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało zarejestrowane.

4.

Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

- w przypadku płatności „za pobraniem” - 1-3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia w zależności od asortymentu.

- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 1 - 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

5.

Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze.

6.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. Pracownik firmy DOBRATARCZA S.C. informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

8.

Firma DOBRATARCZA S.C. zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niewystarczające do jego realizacji lub gdy dane podane będą błędne lub nieprawdziwe.

9.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

10.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Firma DOBRATARCZA S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian.

11.

Dokładamy wszelkich starań aby zamieszczane na naszej stronie zdjęcia wiernie odzwierciedlały stan rzeczywisty, jednakże są to tylko zdjęcia poglądowe i mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego kolorem, kształtem lub rozmiarem, jednakże jego przeznaczenie jest identyczne do przedstawionego opisu. Ewentualne nieznaczne różnice między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

12.

Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

  • przy odbiorze: należność pobiera kurier,

  • na poniższy numer konta bankowego:

DB Polska S.A. -

Nr konta: 03 1910 1048 2624 1238 6634 0001

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi firmy DOBRATARCZA S.C.

13.

Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej - usługą POCZTEX. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient, lub w przypadku spełnienia specjalnych warunków opłata może zostać przeniesiona na nadawcę.


Orientacyjny koszt przesyłki jeśli cena nie została wcześniej ustalona indywidualnie - POCZTEX : 

Waga Koszt
     0 kg.     do     1,99 kg.   13,92 zł.
     2 kg.     do     4,99 kg.   15,17 zł.
     5 kg.     do     9,99 kg.   16,24 zł.
10.0 kg.    do   19,99 kg.   17,59 zł.
20.0 kg.    do   29,99 kg.   19,56 zł.
30.0 kg.    do   59,99 kg.   34,65 zł.
60.0 kg.    do   89,99 kg.   54,22 zł.
90.0 kg.    do 119,99 kg.   69,30 zł.
100.0 kg  do 799,99 kg.  153,43 zł.
  powyżej 800 kg.   195,60 zł.

 

Paczki należy otwierać zawsze w obecności kuriera. Gdy zauważyłeś że towar jest uszkodzony sporządź protokół szkody. Tylko taki protokół sporządzony w obecności kuriera uprawnia do zgłoszenia reklamacji, w innym wypadku reklamacje w tej kwestii nie będą rozpatrywane.

14.

W momencie potwierdzenia przez firmę DOBRATARCZA S.C. wysłanego przez klienta zamówienia za pomocą wysłania wiadomości email z potwierdzeniem dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

15.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

16.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

17.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

18.

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w firmie „DOBRATARCZA Adam Skrzyński, Ryszard Skaza S.C.” są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

19.

Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszej firmie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od dnia odebrania przesyłki. DOBRATARCZA S.C. zobowiązuje się skontaktować i niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Aby odstąpić od umowy należy złożyć sprzedającemu stosowne oświadczenie woli pisząc je na adres e-mail: info@dobratarcza.pl lub na adres pocztowy tradycyjny: "DOBRATARCZA S.C." 81-094 Gdynia, ul. Skarbka 8. Wzór do pobrania dostępny jest na naszej stronie internetowej: https://drive.google.com/file/d/0B_86J1rwtp60T3dVWXBCYThMTkU/view . Aby zwrócić towar należy go szczelnie zapakować i zabezpieczyć, aby mieć pewność że nie ulegnie uszkodzeniu w trakcie transportu, zalecamy także dołączenie dowodu zakupu do przesyłki, skorzystać z portalu Poczty Polskiej https://ezwroty.poczta-polska.pl/#/main, wybrać w nim nasz sklep, wypełnić odpowiednio pola formularza zwrotu, wydrukować otrzymany list przewozowy, umieścić na przesyłce i udać się na wybrany przez siebie w formularzu urząd pocztowy, który go odbierze i w naszym imieniu odeśle do siedziby naszej firmy. Taka forma zwrotu jest dla klienta bezpłatna. Jeżeli konsument wybrał inny sposób dostarczenia rzeczy niż najtańszy przez nas oferowany firma Dobratarcza S.C. nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep gwarantuje zwrot wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności wyszczególnionych za zwracany towar na paragonie / fakturze, w tym koszty dostawy adekwatne do zwracanego towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Wszelkie roszczenia dotyczące zwrotu realizujemy bezgotówkowo. Nie przyjmujemy także żadnych paczek zwrotnych za pobraniem. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

20.

Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem mailowym: info@dobratarcza.pl, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.dobratarcza.pl/kontakt lub w formie pisemnej, tradycyjnej na adres "DOBRATARCZA S.C." 81-094 Gdynia, ul. Skarbka 8. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres kupującego, datę zakupu, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania kupującego oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.  Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres "DOBRATARCZA S.C." ul. Skarbka 8, 81-094 Gdynia. Firma DOBRATARCZA S.C. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis przyczyny reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne towary.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość także skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 21.

Poprzedni regulamin, ważny przed wejściem ustawy z dnia 25.12.2014 dostępny pod adresem http://dobratarcza.pl/opencart/index.php?route=information/information&information_id=3