Regulamin 2

1.

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez „Dobratarcza Adam Skrzyński” z siedzibą w Gdyni przy ul. Stolarskiej 19/B/6, 81-173 Gdynia. Numer NIP: 9581143147, REGON: 191848710, adres do doręczeń: „Dobratarcza Adam Skrzyński” ul. adm. J. Unruga 108A lok. 2, 81-153 Gdynia.

2.

Dobratarcza Adam Skrzyński prowadzi sprzedaż bezpośrednio lub za pośrednictwem sieci Internet poprzez adres URL: www.dobratarcza.pl materiałów ściernych, narzędzi, materiałów budowlanych i roboczych w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Dobratarcza.

3.

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem telefonu pod numerem (+48) 730 501 501 lub sieci Internet poprzez adres URL: www.dobratarcza.pl. W celu złożenia zamówienia przez witrynę internetową należy dodać wybrany produkt do „koszyka” a następnie po przejściu do zawartości koszyka poprzez naciśnięcie zamawiam. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało zarejestrowane.

4.

Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

- w przypadku płatności „za pobraniem” - 1-7 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia w zależności od asortymentu.

- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 1 - 7 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

5.

Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze.

6.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. Pracownik firmy Dobratarcza informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

8.

Firma Dobratarcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niewystarczające do jego realizacji lub gdy dane podane będą błędne lub nieprawdziwe.

9.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

10.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Firma Dobratarcza zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian.

11.

Dokładamy wszelkich starań aby zamieszczane na naszej stronie zdjęcia wiernie odzwierciedlały stan rzeczywisty, jednakże są to tylko zdjęcia poglądowe i mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego kolorem, kształtem lub rozmiarem, jednakże jego przeznaczenie jest identyczne do przedstawionego opisu. Ewentualne nieznaczne różnice między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

12.

Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

  • przy odbiorze: należność pobiera kurier,

  • na poniższy numer konta bankowego:

Bank Pocztowy -

Nr konta: 14 1320 1537 1623 2127 2000 0001

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi firmy Dobratarcza.

13.

Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej Paczką Priorytetową. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.

Orientacyjny koszt przesyłki pobraniowej - Kurier 48 : 

Waga Koszt
       0 kg.  do   0,5 kg.   13,45 zł.
    0,5 kg.  do    5,0 kg.   16,24 zł.
    5,0 kg.  do  10,0 kg.   16,24 zł.
  10,0 kg. do   20,0 kg.   19,65 zł.
  20,0 kg. do   30,0 kg.   19,65 zł.
  30,0 kg. do   50,0 kg.   39,30 zł.
  50,0 kg. do 100,0 kg.   78,60 zł.
100,0 kg. do 500,0 kg. 149,00 zł.
500,0 kg. do 1000 kg. 199,00 zł.
powyżej 1000 kg. 299,00 zł.

 

Paczki należy otwierać zawsze w obecności kuriera. Gdy zauważyłeś że towar jest uszkodzony sporządź protokół szkody. Tylko taki protokół sporządzony w obecności kuriera uprawnia do zgłoszenia reklamacji, w innym wypadku reklamacje w tej kwestii nie będą rozpatrywane.

14.

W momencie potwierdzenia przez firmę Dobratarcza wysłanego przez klienta zamówienia za pomocą wysłania wiadomości email z potwierdzeniem dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

15.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

16.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

17.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

18.

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w firmie „Dobratarcza Adam Skrzyński” są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

19.

Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszej firmie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 

20.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres "Dobratarcza Adam Skrzyński" ul. adm. J. Unruga 108A lok. 2, 81-153 Gdynia. Firma Dobratarcza nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis przyczyny reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne towary.