Oznaczenia na tarczach

 

Wszystkie tarcze do cięcia i szlifowania muszą posiadać odpowiednie oznaczenia określające typ, rodzaj, twardość oraz wymaganą prędkość obrotową.

W celach własnego bezpieczeństwa powinno znać się, jakie oznaczenia występują na tarczach oraz bezwzględnie się do nich stosować.

Poniżej dla państwa przedstawiliśmy podstawowe oznaczenia tarcz wraz z wyjaśnieniem, oraz dla lepszego poznania budowy także podstawowe zasady oznaczeń stosowane w przemyśle materiałów ściernych.

 

 

 

PODSTAWOWE OZNACZENIA NA TARCZACH:

oznaczenia na tarczach

OZNACZENIA STOSOWANE W PRZEMYŚLE:

Oznaczenia na tarczach