ZALECANE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

Zawsze należy pamiętać aby bezwzględnie stosować się do instrukcji obsługi szlifierki oraz przepisów BHP obowiązujących na danym stanowisku pracy. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów przedstawiamy kilka podstawowych zasad doboru, używania i przechowywania tarcz do cięcia lub szlifowania, ponieważ za bezpieczeństwo w największym stopniu odpowiada użytkownik.

 

 

KOLOR TARCZY:

• Kolor niebieski tarczy - cięcie lub szlifowanie stali

• Kolor zielony tarczy - cięcie betonu

• Kolor żółty, pomarańczowy, czerwony - cięcie i szlifowanie stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

 

 

ZA KAŻDYM RAZEM KONIECZNIE:

• Zachowaj ostrożność przy używaniu tarcz do cięcia i szlifowania

• Używaj osłonę zabezpieczającą i upewnij się że została prawidłowo zamocowana

• Upewnij się że używasz odpowiednią tarczę do zamierzonej pracy

• Zwróć uwagę aby strumień iskier przy cięciu nie był skierowany na materiały łatwopalne

• Wyłączyć urządzenie z sieci podczas montażu i demontażu tarczy

• Upewnij się że obroty urządzenia nie przekraczają obrotów dopuszczalnych na tarczy

• Nie dopuszczaj do zaklinowania się tarczy

• Używaj OSŁONY na oczy

• Sprawdź wzrokowo czy tarcza nie posiada uszkodzeń 

• Umocuj solidnie przedmiot obrabiany

• Przy tarczy z obniżonym środkiem szlifuj pod kątem większym niż 30 stopni 

• Po użyciu odłóż maszynę tak aby nie uszkodziła tarczy. 

 

 

NIGDY NIE WOLNO:

• Zakładać uszkodzonych tarcz

• Rzucać i zostawiać tarcz w miejscach w których mogą zostać uszkodzone

• Pracować bez okularów ochronnych 

• Przechowywać tarcz w wilgotnym miejscach

• Używać maszyn bez OSŁON

• Dokręcać nakrętki mocującej tarczy z nadmierną siła która może uszkodzić tarczę 

• Używać wadliwych lub w złym stanie technicznym maszyn

• Po wyłączeniu urządzenia zatrzymywać tarczę w sposób nieprawidłowy

• Używać tarcz w pomieszczeniach bez wystarczającej wentylacji lub w miejscach do tego nieodpowiednich

• Używać zbyt dużej siły która może spowodować pęknięcie tarczy 

• Umożliwić tarczy zakleszczenie się w czasie pracy

• Używać zbyt dużej siły która by spowalniała obroty maszyny 

• Używać podczas szlifowania tarcz przeznaczonych do cięcia 

• Używać maszyny w nieodpowiedniej pozycji, bez pełnej kontroli 

• Szlifować tarczą z obniżonym środkiem pod kątem niższym niż 30 stopni.

 

 

PRZECHOWYWANIE TARCZ:

• Zaleca się przechowywanie w pomieszczeniach suchych z odpowiednią wentylacją

• Zaleca się przechowywanie w temperaturze pokojowej

• Zaleca się układanie tarcz na płasko, na twardym podłożu jedna na drugiej

• Tarcze z obniżonym środkiem należy układać tą samą stroną

• Nie wolno przechowywać tarcz w pobliżu środków chemicznych

• Nie wolno przechowywać tarcz w pobliżu nadmiernych źródłach ciepłą (np. grzejnik).

 

 

TRANSPORT TARCZ: 

• Nie wolno tarcz toczyć po podłodze lub innej powierzchni

• Nie wolno upuszczać tarcz na podłogę (może uszkodzić tarczę)

• Zawsze należy chronić przed uszkodzeniem, uderzeniami i wstrząsami

• Zawsze należy chronić przed wilgocią lub zamoczeniem

• Zawsze należy unikać nadmiernego nasłonecznienia.